Mjukbottenfaunans sammansättning utgör ett mycket bra mått på ett vattenområdes miljöstatus. Rapporten beskriver undersökningar som gjorts i Gotlands kustvatten.