Länsstyrelserapport

Inventering av naturvärden i marina kustområden 2007

Syftet med undersökningen var att inventera naturvärden i två områden längs Gotlands östra kust inför eventuellt bildande av marina reservat.

Relaterad information