Då man i flera län utmed Östersjökusten konstaterat reproduktionsstörningar hos framförallt abborre och gädda, har vi undersökt fiskyngelförekomst i utvalda vikar utmed kusten. Utöver yngelundersökning har även vegetationen inventerats i respektive område. Under 2006 inventerades 16 vikar från Oxelösund till Trosa varav sju har inventerats under tre år.