Rapport

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd

En broschyren som stöd för myndigheterna vid handläggning av strandskyddsärenden. Den beskriver kortfattat vad strandskydd innebär och vad som gäller vid beslut om dispens från bestämmelserna.

Relaterad information