Rapport

Askö-Hartsö, marint reservat i Södermanlands län

Skärgårdsutredningen föreslår att Askö-Hartsö ska avsättas som marint reservat! Boken är ett underlagsmaterial i skärgårdsutredning 2000, där befintlig kunskap har sammanställts och analyserats inför länsstyrelsens beslut.

Relaterad information