Rapport

Hur riskerna med båtbåttenfärger för fritidsbåtar kan minska

I 2004 års regleringsbrev gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppgift att utreda hur alternativ till giftiga båtbottenfärger för fritidsbåtar kan utvecklas och främjas.

Relaterad information