År 2006 gjordes en pilotinventering i 10 delområden om sammanlagt ca 200 öar, i Norra Kvarken. Fågelfaunan dominerades av fiskmås, skrattmås, ejder, silvertärna och tobisgrissla. Skräntärna häckade i alla områden.