Rapporter om misshushållning och överfiske blir allt vanligare. Det handlar inte bara om de stora världshaven, utan även om Östersjön och våra egna älvar och fjällvatten.