I Örefjärden bedrivs ett regionalt program för övervakning av kustfisk med inriktning mot varmvattenarter och biologisk mångfald.