Artikel

Väder, tillrinning och is

Beskrivning av hur förhållandena varit under det gångna året. Ingår som en del i den svenska rapporteringen av miljötillståndet.

Relaterad information