Rapporten redovisar information från en kartläggning av Gullmarns botten.