En rapport om hur vi har gått tillväga och vad vi lärt oss när vi gjorde en karakterisering enligt Vattendirektivet i ett pilotområde.