Inventering och utvärdering av kustfågel 2000-2004