De fem talrikaste utefter länets kust är fiskmås, ejder, silvertärna, storskarv och skrattmås. I länet finns Sveriges största koloni av den sällsynta skräntärnan, liksom goda förekomster av labb, roskarl och silltrut.