Övergödning och exploatering utgör hot mot ålgräset och utbredningen har under det senaste decenniet minskat på många ställen. Genom att kartlägga förekomsten av ålgräs ökar möjligheten att kunna bevara denna ekologiskt värdefulla livsmiljö. Populär sammanfattning finns: Ålgräsängar - var finns de?