Resultat från en inventering i Stockholms län 2004. Miljö- och planeringsavdelningen.