Länsstyrelserapport

Planeringsunderlag för storskalig vindkraftsetablering i Blekinge län

Lokalisering på land och inre skärgårdsområdet. Bakgrund, förutsättningar i Blekinge, effekter och analys av lokaliseringsmöjligheter.

Relaterad information