Avhandling

Födokonkurrens och dess relation till akvakultur i juvenila abborrar

Food competition and its relation to aquaculture in juvenile Perca fluvialtilis

Abborrars konkurrensförmåga och inbyggda riskbenägenhet varierar mycket. Individer som gärna står i skydd verkar växa lite sämre än andra. Abborrarnas riskbenägenhet kan med andra ord vara kopplad till deras tillväxthastighet. I denna doktorsavhandling har abborrens tillväxt och beteende i akvarieexperiment och i odlingsmiljö studerats.

Relaterad information