Avhandling

Fiskeförvaltning i ett ekologiskt perspektiv - exempel från Östersjön

Fisheries management in an ecological context - examples from the Baltic Sea

Ökad maskstorlek i redskapen kan hindra Östersjötorskens återhämtning. Istället för ett torskfiskestopp i Östersjön har alternativa åtgärder för att skydda beståndet diskuterats. Ett förslag är att öka maskstorleken i redskapen så att torsken ska få en möjlighet att leka åtminstone en gång.

Relaterad information