Avhandling

Ekotoxikologisk undersökning av kemikalier genom kroniska test med hoppkräftor.

Ecotoxicological assessment of chemicals by subchronic and chronic tests with copepods

Ny svensk metod avslöjar kemikaliers giftighet hos kräftdjur. Metoden visar på giftiga effekter av enskilda kemikalier, men den används också för att kontrollera utsläpp från fabriker och avfallsanläggningar. Strävan är att ha samma regler i hela världen, varför metoden är under utredning för att bli internationell standard. I framtiden kan man utveckla metoden ytterligare för att upptäcka skador och förändringar som kemikalier troligen kan orsaka på arvsmassan.

Relaterad information