Avhandling

Fiskgalla i miljöanalys

Fish bile in environmental analysis.

Kemisk analys av fiskgalla kan användas för att spåra miljögifter i vatten. En teknik att hitta miljöfarliga ämnen i vatten har utvecklats. Tekniken är speciellt användbar för miljögifter som inte är fullt lika fettlösliga som “klassiska” miljögifter, exempelvis PCB och DDT.

Relaterad information