Avhandling

Konflikten mellan gråsäl och kustfiskare i Östersjön - nya metoder för bedömning och minskning av fångstförluster och redskapsskador.

The conflict between grey seals (Halichoerus grypus) and the baltic coastal fisheries – new methods for the assessment and reduction of catch losses and gear damage.

Sälar och fiske – så kan konflikten minskas. I Östersjöns svenska del drunknar varje år omkring 500 sälar i fiskeredskap, samtidigt som fisket gör förluster motsvarande bortåt en femtedel av fångstvärdet. Här lanseras nya metoder för att minska konflikten.

Relaterad information