Avhandling

Biodiversitet och ekosystemfunktioner: betydelsen av marin biodiversitet för ekosystemets funktion

Biodiversity and ecosystem functions - the importance of marine biodiversity for ecosystem functioning

Biologisk mångfald förutsättning för väl fungerande ekosystem. Utrotning, överfiske och utsläpp är några av vår tids hot mot den biologiska mångfalden. Men behöver vi verkligen alla dessa arter? Ja, menar forskaren bakom denna avhandling.

Relaterad information