Avhandling

Toxikologisk och kemisk analys av organiska föroreningar med potential att skadligt påverka fisk

Toxicological and Chemical Characterization of Organic Pollutants with Potential to Adversely Affect Fish

Karakterisering av miljögifter – en alternativ väg mot mer tillförlitliga riskbedömningar. Trots att vi konstant förorenar vår natur med allsköns kemikalier och ser skador på djur i förorenade områden är i dag vår kunskap om vilka kemikalier som är mest giftiga väldigt begränsad.

Relaterad information