Miljötillståndet i Västerhavet

Västerhavet är salt, artrikt och har jämförelsevis god vattenomsättning, undantaget instängda fjordar och vikar. Miljöproblemen är därför inte så påtagliga som i våra andra hav, även om de är nog så allvarliga.